– OK, vem bär ansvaret för det här?
– Men det gör ju du!

Genom att teckna ett avtal med ett Elinstallationsföretag underhåller du som fastighetsägare din elanläggning på bästa sätt.

Elanläggningar åldras precis som allt annat i en fastighet. Ju fler år som går, desto större risk är det att något händer med din elanläggning som kan leda till allvarliga skador eller driftavbrott som kan påverka produktionen. Det är du som fastighetsägare som har ansvaret att kontinuerligt se till att elanläggningen är säker och att till exempel inga elolyckor sker.

En fastighetsägare kan enkelt leva upp till sitt ansvar genom att teckna ett serviceavtal: ”IN ELKONTROLL”, med ett Elinstallationsföretag som är ansluten till IN. Avtalet med går ut på att ett Elinstallationsföretag systematiskt ser över elanläggningen så att den bland annat ger ”nödvändig säkerhet för personer och egendom”.

Se filmen om IN Elkontroll!

Om oss

Installatörsföretagen är en oberoende organisation för elinstallationsföretag. En av våra uppgifter är att utveckla branschen i fråga om kompetens. Vi arbetar ttill exempel intensivt med frågor om arbetsmiljö, elsäkerhet, energieffektivisering, miljö och kvalitet.

Läs mer

Hitta Elinstallatör

Med IN ELKONTROLL har du fortfarande ansvaret för elanläggningen, men du låter ett registrerat serviceföretag utföra de arbetsuppgifter som krävs för att elanläggningen ska vara säker. Hos oss kan du söka och hitta ett elinstallationsföretag som utför IN ELKONTROLL.

Sök här

Så går det till

Arbetet börjar med en Statuskontroll med syfte att söka efter fel och brister. Sedan sker Periodisk kontroll med intervaller enligt avtalet för att systematiskt granska elanläggningen. Den Fortlöpande kontrollen utförs för att kontinuerligt bevaka skador och kan utföras av den egna personalen.

Läs mer