– OK, vem bär ansvaret för det här?
– Men det är ju du!

Genom att teckna ett avtal med ett Elinstallationsföretag underhåller du som fastighetsägare din elanläggning på bästa sätt.

Den nya föreskriften ELSÄK-FS 2022:3 ställer nya, tvingande krav på innehavaren att upprätta rutiner för hur de ska sköta sin elanläggning.
IN Elkontroll kan hantera dessa nya regler.

Elanläggningar åldras precis som allt annat i en fastighet. Ju fler år som går, desto större risk är det att något händer med din elanläggning som kan leda till allvarliga skador eller driftavbrott som kan påverka produktionen. Det är du som fastighetsägare som har ansvaret att kontinuerligt se till att elanläggningen är säker och att till exempel inga elolyckor sker.

 

Fördelar med IN Elkontroll

Serviceavtalet, som baseras på dina verkliga behov, innebär
att du har någon som kan elanläggningen både utan och innan.

Läs mer

Om oss

Installatörsföretagen är en oberoende organisation för elinstallationsföretag. En av våra uppgifter är att utveckla branschen i fråga om kompetens. Vi arbetar ttill exempel intensivt med frågor om arbetsmiljö, elsäkerhet, energieffektivisering, miljö och kvalitet.

Läs mer

Hitta Elinstallatör

Med IN ELKONTROLL har du fortfarande ansvaret för elanläggningen, men du låter ett registrerat serviceföretag utföra de arbetsuppgifter som krävs för att elanläggningen ska vara säker. Hos oss kan du söka och hitta ett elinstallationsföretag som utför IN ELKONTROLL.

Sök här

Så går det till

Arbetet börjar med en Statuskontroll med syfte att söka efter fel och brister. Sedan sker Periodisk kontroll med intervaller enligt avtalet för att systematiskt granska elanläggningen. Den Fortlöpande kontrollen utförs för att kontinuerligt bevaka skador och kan utföras av den egna personalen.

Läs mer