För dig som är ett Elinstallationsföretag

För att underlätta pappersarbetet för dig, har vi tagit fram en komplett pärm av checklistor och malldokument både som PDF- och Worddokument. Dessutom material som hjälper dig att informera dina kunder om fördelen med ett serviceavtal för elanläggningen.

  • Pärmen (artikelnummer 052000) innehåller:

  • Pärm

  • Instruktion till materialet

  • Serviceavtal

  • Översiktlig redovisning av status-kontroll (malldokument)

  • Översiktlig redovisning av periodisk kontroll (malldokument)

  • Instruktion till Elsäkerhetssamordnare (malldokument)

  • Noterade fel (malldokument)

  • Broschyr till dina kunder om fördelarna IN Elkontroll

  • USB-minne med dokumentmallar med mera

IN ELKONTROLL kan beställas här:

IN Förlag

IN Dokumentmallar Bas kan beställas här:

Installatörsföretagen

För frågor om IN Elkontroll v.g. kontakta:

Johan Lysholm
Fredrik Sjödin
in-elkontroll-paket