För dig som är ett Elinstallationsföretag

För att underlätta pappersarbetet för dig, har vi tagit fram en komplett pärm av checklistor och malldokument både som PDF- och Worddokument. Dessutom material som hjälper dig att informera dina kunder om fördelen med ett serviceavtal för elanläggningen.

 • Pärmen (artikelnummer 052000) innehåller:

 • Pärm

 • Instruktion till materialet

 • Rutin för fortlöpande kontroll
 • Serviceavtal

 • Översiktlig redovisning av status-kontroll (malldokument)

 • Översiktlig redovisning av periodisk kontroll (malldokument)

 • Instruktion till Elsäkerhetssamordnare (malldokument)

 • Noterade fel (malldokument)

 • Broschyr till dina kunder om fördelarna IN Elkontroll

 • USB-minne med dokumentmallar med mera

IN ELKONTROLL kan beställas här:

IN Förlag

IN Dokumentmallar Bas kan beställas här:

Installatörsföretagen

För frågor om IN Elkontroll v.g. kontakta:

Johan Lysholm
Fredrik Sjödin
IN-Elkontroll pärm