Innehåll i avtalet

För att systematisera kontrollarbetet och reglera kostnaderna både för kontroll och för felavhjälpande arbeten tecknas ett avtal.

  • I avtalet träffas överenskommelse om:
  • Vilka kontroller som ska utföras av elinstallationsföretaget.
  • Vilka intervaller kontroller ska utföras med.
  • Fortlöpande kontroll ska utföras med egen personal eller med serviceföretagets personal.
  • Regler för felavhjälpande arbeten.
  • Serviceföretaget ska hålla med elsäkerhetssamordnare för elanläggningen.
Elkontroll_Statuskontroll

Statuskontroll av elanläggning

Här söker vi efter fel och brister som kan orsaka skada på person och sakskador.

Elkontroll_Periodisk

Periodisk kontroll

Här kontrollerar vi att anläggningen fortsätter att uppfylla kraven för god elsäkerhetsteknisk praxis.

Fortlöpande kontroll

Här ser serviceföretaget eller din egen personal till att elanläggningen inte uppvisar brister. Detta görs genom att rutiner upprättas och följs så att alla brister hittas, anmäls och åtgärdas.