Fördelar med IN Elkontroll

Serviceavtalet, som baseras på dina verkliga behov, innebär att du har någon som kan elanläggningen både utan och innan.

Förebyggande arbeten leder till färre fel och avbrott i driften och till mindre irritation och utgifter för ”brandkårsutryckningar”. Att serviceföretaget är medlem i IN innebär extra trygghet. Det betyder att du alltid kan räkna med rätt kompetens och erfarenhet för varje jobb.

Installationsföretagen är en oberoende organisation för elinstallationsföretag. En av våra uppgifter är att utveckla branschen i fråga om kompetens. Vi arbetar t.ex. intensivt med frågor om arbetsmiljö, elsäkerhet, energieffektivisering, miljö och kvalitet.

Med IN ELKONTROLL har du fortfarande ansvaret för elanläggningen, men du låter ett serviceföretag utföra de arbetsuppgifter som krävs för att elanläggningen ska vara säker. Du har då på nära håll kunskapen för att kunna bära ditt ansvar.

  • IN ELKONTROLL:

  • Uppfyller lagar, föreskrifter och standarder

  • Minimerar stillestånden

  • Tryggar och säkrar driften

  • Ger lägre totalkostnad

  • Skapar ordning och reda

IN-Elkontroll pärm