Om IN Elkontroll

Som Innehavare är du ansvarig för elanläggningen. Även om du själv saknar nödvändiga kunskaper om volt, watt och ampere.

Med ”Innehavare” menas en person som, genom till exempel arrende, hyresavtal, kontrakt, servitut eller köp, disponerar över en egendom. Genom att teckna ett serviceavtal, IN Elkontroll, med en lokal IN-elinstallatör får du professionell hjälp att leva upp till ditt ansvar.

En överenskommelse om regelbunden service resulterar i kortare stillestånd, säkrare drift och minimal brandrisk, dvs lägre totalkostnad.

Det finns alltså även ekonomiska fördelar med att utnyttja IN Elkontroll.

Serviceavtalet ger dig också en behörig och erfaren installatör som vet hur det fungerar. Du kan lita på att kontroll och skötsel alltid hanteras av någon som är mer personligt engagerad och insatt i just din anläggning. Den tryggheten är värd mycket.