Loading...

ANNONS

Ansvar och kontroll 2018-04-19T11:32:40+00:00

Ansvar och kontroll

Enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter

Med innehavare avses person som disponerar över och ansvarar för egendom, till exempel genom arrende, hyresavtal, kontrakt, servitut eller köp.

Ansvar för elanläggningen

  • Det åligger anläggningens innehavare att:

  • Se till att anläggningen är så utförd och hålls i ett sådant skick att den ger nödvändig säkerhet för personer och skada.

  • Utöva kontroll av anläggningen.

Ansvar för arbetet

Arbetsgivare ska för varje arbete utse en för arbetet ansvarig person – elsäkerhetsledaren – med erforderlig kompetens och befogenheter att vidta erforderliga åtgärder.

  • Det åligger arbetsgivaren att:

  • Se till att varje arbete eller åtgärd utförs på sådant sätt att kraven på nödvändig säkerhet för personer och sakskada är uppfyllda.

  • Bedriva internkontroll.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close