• Innehavaren har ansvar för elanläggningen.
• Många Innehavare saknar kompetens och kännedom om sitt ansvar. Därför behöver Innehavaren IN Elkontroll, dvs. ett serviceavtal för sin elanläggning.
• IN Elkontroll ger nödvändig säkerhet för personer och egendom.

Innehavaren av en starkströmsanläggning, som tagits i bruk, ska utföra i syfte att anläggningen ska ge betryggande säkerhet mot person- eller sakskador på grund av el. En anläggning anses som tagen i bruk när den är spänningssatt med sådan spänning, strömstyrka eller frekvens som kan vara farlig för person eller egendom. Detta gäller även om den har spänningssatts tillfälligt, t.ex. för provdrift.

Här har elinstallatören en uppgift att fylla. Inte minst att lotsa kunden genom labyrinten av alla lagar, föreskrifter och standarder. Det bästa sättet för Innehavaren att leva upp till sitt ansvar är att kontakta en IN-Elinstallatör och teckna ett serviceavtal för anläggningen, dvs. IN Elkontroll.